Teatr Produkuje etiudy filmowe, stanowiące integralne elementy spektakli teatralnych.   Współpracuję  z Teatrem im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie i Teatrem im. Ludwika Solskiego  w Tarnowie: Spektakle: “18729"  http://teatr-rzeszow.pl/show_id-89 w reżyserii Sławomira Gaudyna "O nim zapomnieć nie wolno. Rzecz o Łukaszu Cieplińskim"  http://teatr-rzeszow.pl/show_id-24 w reżyserii Sławomira Gaudyna -"Opowieść o wole i ośle w Betlejem" http://www.teatr.tarnow.pl/Archiwum/betlejem.html w reżyserii Wojciecha Markiewicza       Rejestruję  widowiska teatralne i koncerty - w zależności od potrzeb na kilka kamer, oferując zmontowany produkt w standardach: DV, DVD, DVCam, HD. Telewizja  Teatr  Samorząd  Biznes  Klienci indywidualni  Organizacja imprez  Kontakt